Skrotbilar hämtas av bilskrot i Uddevalla


Inte någon i Uddevalla vill bekanta sig med illegitima och klimatgiftiga ihopsamlingsområden för uttjänta bilar. Men det är fleras fantasi att bevista en kyrkogård för rostiga bilar som har tjänat färdigt. Alla trånande fordonsägare har drömmar om tiden, då de bulliga och bränsleslukande vidundren lanserades. På den svenska kommersen var amerikanska fordonsmärken dominant. Och det är kvarlevorna från dessa bilmodeller, som lockar turister till landets 2 auktoriserade bilskrot i Uddevalla. Att få observera ett föråldrat blankpolerad muskelknippe körande i verkligheten är få förunnat. Men på en en kyrkogård för rostiga bilar ligger ett helt koppel av naturliga förebilder från otroliga kreationer. En rundvandring bland dessa dyrbarheter, med klockan vriden tillbaka ett sjuttiotals år och är inget man glömmer i första taget. Det är inte väsentligt att fundera på överhängande miljöbekymmer med nutidens gamla bilar. Bara glädjas av de bulliga formgivningarna som aldrig kommer tillbaka. Det finns en del uppställningsställen för kasserade bilar i landet. Bilskrot med självplock 3 mil från Uddevalla. Men endast 2 är certifierade av regionens klimatkansli som bestående kyrkogårdar för rostiga bilar för resande från Uddevalla. Dessa kända områden är Kyrkö Mosse i Ryd i Småland samt Båstnäs i Värmland. I Kyrkö Mosse förekommer flera dussintals bilmärken från början av 1900-talet och gästas av mer än 15 000 personer årligen. Trots ett kommunalt rådslut om utrensning av alla skrotbilar, har ett tillstånd, som fortgår till 2050.

image bilskrotgoteborg33.png (0.2MB)
Lien vers: https://www.bilskrotgbg.se/
Gammal bilskrot i Uddevalla är kulturminne

Gammal bilskrot i Uddevalla är kulturminne


Det är verkligen ett kvitto på turistnäringens roll för stället och omhuldas således på lämpligaste förfaringssätt av de lokala myndigheterna. Årjängs stora attraktion i Värmland har inte fått samma stöd till upprättande av kulturminnen. Här grundades en skrotfirma under mitten av förra seklet. Handel av brukade delar höll på till 80-talet då skrotföretaget upphörde. Vraken blev kvarlämnade efter viss omhändertagande kunde man skrota bilar i Uddevalla hos en seriös aktör, som var uppställda på annans mark. Typ tusen annorlunda modeller från mitten av 1900-talet sparades och familjen Ivansson, som ägde bilskroten, medgav vanligt folk att ströva runt och iaktta de äldre sevärdheterna. Tragiskt nog har dessa påhälsningar resulterat i minskade fordon. Speciellt har Vw bubblor varit tilltalande för skövlare. Enbart dörrar och huv har kvarlämnats. Och om bilkyrkogården i Båtnäs skall ses som kulturminne eller miljöförödelse har argumenterats av miljöutskottet. Idag klassificeras en utjänad bil, som klimatskadligt restprodukt.

Men gamla fordonsvrak har självsanerats och klimatbesvär har sanerats från marken. Inte någon i Göteborg kommer likväl att kunna observera personbilar från de mest kända olagliga gravplatserna för antika bilar. Ombud för bilskrotning ska lämna fullmakt till bilskrot i Uddevalla. Den mest uppseende stället upptäcktes på Gotland. I Tingstäde grävdes omkring 200 fordon fram ur ett kärr. Fastigheten hade ägts av Fortifikationsverket, så försvarsmakten hade skyldigheten för skötsel och tillsyn, då fordonsägarna tog beslutet att jordfästa fordonet på detta listiga förfaringssätt. Och Värmland har det förekommit hemliga attraktioner. Östra Sivbergs brott lades ned och vattenfylldes skyndsamt under 1920-talet. Där fann man ett tjugotal vrak. De äldsta är från mitten av 1900-talet. Numera finner man helt andra förbjudna bilkyrkogårdar utspridda i riket. Och det är förbluffande hur bedrövligt dessa ihopsamlingsställen är selekterade. Att beskåda sådana på vattenbevarade ställen utan granskning av Trafikverkets är egendomligt. Det handlar uppenbart om uppställningsställen. Avsaknaden på handlanden från ansvarig myndighet är närmast kass och sporrar till många oegentligheter. En heder måste ändå lämnas till Sveriges 2 i särklass förnämsta och lagenliga gravplatser för gamla fordon i Båtnäs och Ryd.

Relaterade länkar
Bilskrot bilder Uddevalla
Skrota bilen hos auktoriserad bilskrot i Uddevalla
Får man pengar från bilskrot när man skrota bilen i Uddevalla
Skrothandlare och bilskrot där man lämnar bil i Uddevalla